verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juli/augustus 2015
Proef-
abonnement

Home > Jurisprudentie
Or mag onderhandelen over salaris
maandag 12 maart 2012 - In de Grafimedia-cao is bepaald dat over verschillende onderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt door de werkgever met de or. TMG maakt afspraken met de cor. De vakbonden zijn daar bij nader inzien niet blij mee.

TMG maakt gebruik van de mogelijkheid in de Grafimedia-cao om met de centrale ondernemingsraad afspraken te maken over een deel van het salaris van een aantal medewerkers. Het akkoord betreft het bevriezen van het als bovenmatig aangemerkte deel van dit salaris. In eerste instantie is de cor niet bereid om deze afspraken te maken en vraagt hij de vakbonden die taak over te nemen. De vakbonden laten echter weten het aan de cor over te willen laten aangezien dit in de cao zo is bepaald.
Achteraf zijn de vakbonden niet gelukkig met het akkoord en proberen zij tezamen met ťťn van de ondernemingsraden van het TMG-concern die geen partij is geweest bij de onderhandelingen met de cor, het akkoord nietig te laten verklaren door de kantonrechter. Behalve de vakbonden en die ene or vorderen enkele medewerkers hetzelfde.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter verklaart de werknemers allereerst niet-ontvankelijk in hun vordering omdat zij geen partij zijn bij de cao en ook niet bij het akkoord. Vervolgens wijst de kantonrechter de vorderingen van de vakbonden en van de ondernemingsraad af. Op zich klopt het standpunt van de vakbonden dat zij over de primaire beloning gaan. Echter, in dit geval was deze bevoegdheid gedelegeerd aan een ondernemingsraad (de cor) en de vakbonden hadden zich daar zelfs expliciet bij neergelegd. Voor wat betreft de wijze waarop het akkoord tot stand is gekomen oordeelt de kantonrechter dat dit op juiste wijze is gebeurd. Nergens is bepaald hoe de cor de onderhandelingen had dienen te voeren of het akkoord had dienen te sluiten. Het oordeel van de kantonrechter luidt dan ook dat het akkoord correct en tijdig tot stand is gekomen en dat de vakbonden en de or verplicht zijn het te respecteren.

Commentaar
De laatste jaren wordt steeds vaker in cao's de mogelijkheid opgenomen dat concrete afspraken gemaakt worden met de ondernemingsraad en/of werknemers binnen de onderneming. Dit brengt een grotere mate van vrijheid voor de ondernemer met zich mee en het wordt daardoor mogelijk om afspraken op maat te maken. Normaal gesproken is de or niet het bevoegde orgaan om over primaire arbeidsvoorwaarden te onderhandelen. Juist omdat de vakbonden in de Grafimedia-cao deze mogelijkheid hebben gecreŽerd, kan het niet zo zijn dat de cor nu wordt verweten dat hij van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. Dit betekent dat de afspraken die met de cor zijn gemaakt de status van cao hebben verkregen en daarmee ook bindend zijn voor de betrokken werknemers. Er is nog aangevoerd dat de cor de achterban niet correct zou hebben geraadpleegd bij het maken van de afspraken met de ondernemer. De cor heeft echter de afspraken op een zodanige manier gemaakt zoals gebruikelijk is binnen TMG en daardoor was het niet nodig nog een extra achterbanraadpleging hierover te houden. Daarbij speelt ook een belangrijke rol dat de (c)or een democratisch gekozen orgaan is.

Kantonrechter Amsterdam, 14 november 2011

Auteur: Inge Hofstee

Meer interessante en relevante jurisprudentie vind je in Rechtspraak voor Medezeggenschap.

Bron: OR informatie, maart 2012
Gerelateerde jurisprudentie:
03-10-2014 - Inzicht in sociaal plan vereist
01-08-2014 - Tijdig nietigheid ingeroepen?
25-04-2014 - Instemming bij wijziging pensioenreglement?
28-03-2014 - Koerswijziging behoeft advies
28-02-2014 - Hoe toetst OK uitleg cao-bepaling?
21-02-2014 - Terugbetalen studiekosten?
27-12-2013 - Afschaffen automatische prijscompensatie
20-12-2013 - Verbod op verrichten nevenwerkzaamheden
13-12-2013 - Wijziging arbeidstijdenregeling instemmingsplichtig
13-09-2013 - Vervangende toestemming op grond van artikel 27 lid 4 WOR
19-08-2013 - Wijziging personeelsbeoordelingssysteem en collectieve salarisverlaging niet instemmingsplichtig
05-08-2013 - Harmonisatie toeslagen instemmingsplichtig?
15-07-2013 - Toepassing van cao-norm bij uitleg sociaal plan
03-06-2013 - Regeling bij gedwongen ontslag niet nodig
20-05-2013 - Onderscheid in beloning
25-02-2013 - Status Sociaal Plan overeengekomen met or
01-10-2012 - Het begrip beloningssysteem (art. 27 WOR)
24-09-2012 - Gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie?
10-09-2012 - Besluit tot toegang e-mail inbox: instemmingsplichtig
13-08-2012 - Procedurele toepassing WOR bij ondernemingsovereenkomst
30-07-2012 - Geen zwaarwegend belang
02-07-2012 - Or vordert naleving afspraak
18-06-2012 - Instemmingsplichtig: wijziging variabele beloningsregeling
23-04-2012 - Wijziging beoordelingsregeling
06-02-2012 - Is ingrijpen in de bonusregeling toegestaan?
Jurisprudentie archief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
OR Wetgeving & Actualiteitendag
3 december 2015
Leer tijdens deze dag alles over de WWZ!
Meer informatie
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij≠blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken