verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juli/augustus 2015
Proef-
abonnement

Home > Jurisprudentie
Wijziging beoordelingsregeling
maandag 23 april 2012 - Er vinden wijzigingen plaats in de personeelsbeoordelingsregling, het beloningssysteem en in Key Performance Indicators. De or claimt dat dit instemmingsplichtig was, de ondernemer vindt van niet.

Bij Mercedes-Benz zijn in de Handleiding Resultaatgerichte Beoordeling concrete doelstellingen vastgelegd, gekoppeld aan een bepaalde beloning. De ondernemer besluit de beoordelingsgesprekken uit te stellen, waardoor de individuele beloning ook later zal plaatsvinden.
De or van Mercedes-Benz Nederland meent dat dit besluit ter instemming had moeten worden voorgelegd. Volgens hem gaat het om een besluit tot wijziging van de personeelsbeoordelingsregeling en van het beloningssysteem, zoals bepaald in de WOR in artikel 27 lid 1g en 1c. De or stelt dat dit een 'essentiŽle structurele wijziging' van de personeelsbeoordelingsregeling is (sub g) en ook van het beloningssysteem (sub c). Daarnaast is in de zogeheten key performance indicators (KPI's) een wijziging aangebracht tengevolge waarvan de beoordeling niet alleen afhankelijk is van divisies van Mercedes-Benz maar ook van andere bedrijven waar Mercedes-Benz mee samenwerkt. In feite betekent dit volgens de or dat het aantal criteria wordt uitgebreid en dus het systeem is gewijzigd. Mercedes-Benz stelt dat er niets is gewijzigd dat ter instemming had moeten worden voorgelegd.

Oordeel Kantonrechter
De motivering van de or ten aanzien van de beide onderdelen, de beoordelingsregeling en het beloningssysteem, is op precies dezelfde feiten gebaseerd. Als er dus geen sprake is van een wijziging van de personeelsbeoordelingsregeling dan is er ook geen sprake van een wijziging van het beloningssysteem. De or is tegenstrijdig in zijn motivering, stelt de kantonrechter. Enerzijds stelt de or dat er sprake is geweest van een essentiŽle structurele wijziging, anderzijds stelt hij dat deze KPI's al jaren worden toegepast door Mercedes-Benz.
De kantonrechter stelt vast dat er wijzigingen zijn doorgevoerd binnen de criteria die al werden gehanteerd en dat die wijzigingen dermate marginaal zijn dat er geen sprake is van wijziging van de regeling of het systeem in de zin van artikel 27 WOR. Daardoor hoefden de besluiten niet ter instemming te worden voorgelegd aan de or.

Commentaar
Het is vaste rechtspraak dat een regeling of een systeem in de zin van de WOR alleen wijzigt als de reeks criteria voor de toekenning van bijvoorbeeld een beloning, wordt gewijzigd. Als slechts de hoogte van een criterium wijzigt is er geen sprake van wijziging van het systeem. Wordt er echter een nieuw criterium toegevoegd of weggelaten, dan is dit wel zo. In deze situatie werden de criteria voor het beloningssysteem en de personeelsbeoordelingsregeling al jaren gebruikt. De invulling van de verschillende criteria is wel aangescherpt, maar niet ingrijpend. Zelfs als de aanpassing wel ingrijpend zou zijn, dan zou er nog geen sprake zijn van wijziging van het systeem.

Kantonrechter Utrecht, 30 juni 2011, LJN BR 5843

Auteur: Inge Hofstee

Meer interessante en relevante jurisprudentie vind je in Rechtspraak voor Medezeggenschap.

Bron: OR informatie, april 2012
Gerelateerde jurisprudentie:
03-10-2014 - Inzicht in sociaal plan vereist
01-08-2014 - Tijdig nietigheid ingeroepen?
25-04-2014 - Instemming bij wijziging pensioenreglement?
28-03-2014 - Koerswijziging behoeft advies
28-02-2014 - Hoe toetst OK uitleg cao-bepaling?
21-02-2014 - Terugbetalen studiekosten?
27-12-2013 - Afschaffen automatische prijscompensatie
20-12-2013 - Verbod op verrichten nevenwerkzaamheden
13-12-2013 - Wijziging arbeidstijdenregeling instemmingsplichtig
13-09-2013 - Vervangende toestemming op grond van artikel 27 lid 4 WOR
19-08-2013 - Wijziging personeelsbeoordelingssysteem en collectieve salarisverlaging niet instemmingsplichtig
05-08-2013 - Harmonisatie toeslagen instemmingsplichtig?
15-07-2013 - Toepassing van cao-norm bij uitleg sociaal plan
03-06-2013 - Regeling bij gedwongen ontslag niet nodig
20-05-2013 - Onderscheid in beloning
25-02-2013 - Status Sociaal Plan overeengekomen met or
01-10-2012 - Het begrip beloningssysteem (art. 27 WOR)
24-09-2012 - Gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie?
10-09-2012 - Besluit tot toegang e-mail inbox: instemmingsplichtig
13-08-2012 - Procedurele toepassing WOR bij ondernemingsovereenkomst
30-07-2012 - Geen zwaarwegend belang
02-07-2012 - Or vordert naleving afspraak
18-06-2012 - Instemmingsplichtig: wijziging variabele beloningsregeling
12-03-2012 - Or mag onderhandelen over salaris
06-02-2012 - Is ingrijpen in de bonusregeling toegestaan?
Jurisprudentie archief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
OR Wetgeving & Actualiteitendag
3 december 2015
Leer tijdens deze dag alles over de WWZ!
Meer informatie
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij≠blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken