verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juli/augustus 2015
Proef-
abonnement

Home > Jurisprudentie
Inhoud principeakkoord sociaal plan voldoende voor advies or
dinsdag 26 augustus 2008 - Een ondernemer besluit de gevolgen van een reorganisatie op te vangen conform een concept-sociaal plan dat hij had uitonderhandeld met de vakbonden. Dit concept is ook besproken in de overlegvergadering. De or adviseerde negatief en gaat nu bij de Ondernemingskamer in beroep.
Feiten
De Dienst Advies en Beheer (DAB) van de Gemeente Amsterdam bestaat uit zes resultaatverantwoordelijke eenheden. Een externe deskundige adviseert de eenheden onder te brengen bij andere onderdelen van de gemeente. De or is advies gevraagd. De or heeft negatief geadviseerd. Op 13 november 2007 besluit het College de DAB op te splitsen conform het voorgenomen besluit. Daarop gaat de or in beroep bij de Ondernemingskamer. Hij vindt de motivering van het besluit onvoldoende en heeft bezwaren tegen de gang van zaken rondom het sociaal plan. In het najaar van 2007 heeft het College met de bonden overlegd over de personele gevolgen van het besluit en over een sociaal plan. Het overleg heeft geresulteerd in een concept-sociaal plan, waarin aan bepaalde bezwaren van de or tegemoet is gekomen. Dit concept is in de overlegvergaderingen met de or aan de orde geweest. De leden van de bonden hebben het sociaal plan afgewezen. De ondernemer heeft daarop besloten het onderhandelingsresultaat niettemin toe te passen.

Ondernemingskamer
De OK oordeelt dat van de ondernemer mocht worden verwacht dat hij een grotere helderheid had gegeven over de besluitvorming. Dit had ook kunnen bijdragen aan begrip bij de or voor het besluit. Dit gebrek aan helderheid betreft evenwel de communicatie met de or en niet de inhoudelijke kant van de besluitvorming. Zowel het voorgenomen besluit als het besluit zijn mede gebaseerd op de rapporten van de externe deskundige. In die rapporten zijn argumenten besproken en weerlegd. De uiteindelijke afweging van alle argumenten is echter aan het College voorbehouden. De or kan dan ook niet met vrucht klagen dat het College een andere afweging heeft gemaakt dan de or voorstaat. De OK stelt voorop dat art. 25 lid 3 WOR bepaalt dat de gevolgen van een voorgenomen besluit voor de medewerkers en de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen bij het vragen van advies aan de or kenbaar gemaakt moeten worden. Het bestaan van een (concept-)sociaal plan, overeengekomen met de bonden, als zodanig, ontslaat de ondernemer niet van de verplichting om duidelijkheid te scheppen over de gevolgen van het besluit en de met het oog daarop voorgenomen maatregelen. Er was ten tijde van het advies weliswaar nog geen sociaal plan, maar wel een concept. De ondernemer mocht daarvan uitgaan. Daaraan doet niet af dat de leden van de bonden daarmee niet hebben ingestemd. Zeker niet nu de ondernemer het onderhandelingsresultaat toch gaat toepassen. Er kan niet worden gezegd dat de inhoud van het concept- sociaal plan aan de or onvoldoende kenbaar was, nu dat aan de orde is geweest in overlegvergaderingen.

Commentaar
Weer een uitspraak van de Ondernemingskamer waarin ingegaan wordt op het adviesrecht van een or over een sociaal plan. Bij het adviesrecht kan er sprake zijn van bevoegdheden van zowel van vakbonden als van een or. Op basis van de wet, moet de ondernemer aan de or advies vragen over een sociaal plan, ook als daar met de vakbonden overleg over wordt gevoerd. Maar als de bonden niet tot een akkoord komen met de ondernemer, zoals in dit geval omdat de achterban het principeakkoord afstemde, heeft de ondernemer toch aan zijn verplichtingen richting or voldaan, wanneer hij over het principeakkoord advies heeft gevraagd aan de or. Het staat de ondernemer dan niet meer vrij om van dit principeakkoord af te wijken. Hij zal dat eenzijdig moeten vaststellen en toepassen. Hij heeft immers in de adviesaanvraag aangegeven dat hij de personele gevolgen op die manier zal gaan opvangen. Mocht hij daar vanaf willen wijken, dan zal hij de or eerst moeten informeren hoe hij de personele gevolgen dan wil gaan opvangen. Indien de or het met het concept-sociaal plan niet eens is, dient hij de inhoudelijke kritiek in het advies op te nemen. Louter het feit dat er geen akkoord met de bonden is bereikt, is niet voldoende, zo blijkt uit de rechtspraak van de Ondernemingskamer.

Meer interessante en relevante jurisprudentie vindt u in Rechtspraak voor Medezeggenschap.

Ondernemingskamer 25 februari 2008, JAR 2008/127 (DAB)

Loe Sprengers
Advocaat bij het Advokatenkollektief Utrecht en Hoogleraar universiteit Leiden en Tilburg.
Bron: OR informatie, september 2008
Gerelateerde jurisprudentie:
03-10-2014 - Inzicht in sociaal plan vereist
01-08-2014 - Tijdig nietigheid ingeroepen?
25-04-2014 - Instemming bij wijziging pensioenreglement?
28-03-2014 - Koerswijziging behoeft advies
28-02-2014 - Hoe toetst OK uitleg cao-bepaling?
21-02-2014 - Terugbetalen studiekosten?
27-12-2013 - Afschaffen automatische prijscompensatie
20-12-2013 - Verbod op verrichten nevenwerkzaamheden
13-12-2013 - Wijziging arbeidstijdenregeling instemmingsplichtig
13-09-2013 - Vervangende toestemming op grond van artikel 27 lid 4 WOR
19-08-2013 - Wijziging personeelsbeoordelingssysteem en collectieve salarisverlaging niet instemmingsplichtig
05-08-2013 - Harmonisatie toeslagen instemmingsplichtig?
15-07-2013 - Toepassing van cao-norm bij uitleg sociaal plan
03-06-2013 - Regeling bij gedwongen ontslag niet nodig
20-05-2013 - Onderscheid in beloning
25-02-2013 - Status Sociaal Plan overeengekomen met or
01-10-2012 - Het begrip beloningssysteem (art. 27 WOR)
24-09-2012 - Gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie?
10-09-2012 - Besluit tot toegang e-mail inbox: instemmingsplichtig
13-08-2012 - Procedurele toepassing WOR bij ondernemingsovereenkomst
30-07-2012 - Geen zwaarwegend belang
02-07-2012 - Or vordert naleving afspraak
18-06-2012 - Instemmingsplichtig: wijziging variabele beloningsregeling
23-04-2012 - Wijziging beoordelingsregeling
12-03-2012 - Or mag onderhandelen over salaris
Jurisprudentie archief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
OR Wetgeving & Actualiteitendag
3 december 2015
Leer tijdens deze dag alles over de WWZ!
Meer informatie
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij­blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken