verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juni 2015
Proef-
abonnement

Home > Jurisprudentie
Directe discriminatie bij wervingsbeleid?
zaterdag 1 november 2008 - Er is sprake van directe discriminatie in een situatie waarin een persoon op grond van ras of etnische afstamming ongunstiger behandeld wordt dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld, volgens Europese Richtlijn 2000/43 ('de Richtlijn'). Wat betekent directe discriminatie nu concreet? In een zaak die in BelgiŽ veel ophef veroorzaakte, had de Belgische rechter behoefte aan uitleg van dit begrip en heeft daarom een aantal vragen hierover aan het Europese Hof van Justitie te Luxemburg (het 'Hof') voorgelegd.

Feiten
Een directeur van een Belgische onderneming plaatst een advertentie waarin staat vermeld dat zijn onderneming monteurs nodig heeft, maar geen allochtonen in dienst wil nemen. De directeur verklaart in het openbaar onder meer "Wij moeten aan de eisen van de klanten voldoen. Dat is niet mijn probleem. Ik heb het probleem Belgen niet gemaakt." Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding ('het Centrum') stapt hierop naar de Arbeidsrechtbank te Brussel. Deze rechtbank wijst de vordering wegens inbreuk op de antidiscriminatiewet af, omdat niet was aangetoond dat er iemand was die zich voor een baan had gemeld bij de onderneming en die op grond van zijn etnische afstamming was afgewezen. Het Centrum is daarop in beroep gegaan bij het Arbeidshof dat − zoals hiervoor is vermeld − ter beoordeling van de zaak een aantal vragen aan het Hof heeft voorgelegd.

Het Europese Hof van JustitieBr> Het Hof overweegt dat de doelstelling van de Richtlijn is de omstandigheden voor een maatschappelijk allesomvattende arbeidsmarkt te bevorderen. Dit brengt mee dat ook indien er, zoals in het onderhavige geval, geen identificeerbare klager is, sprake kan zijn van directe discriminatie bij de werving van personen. In het openbaar gedane verklaringen die niet tot een bepaalde sollicitant zijn gericht, kunnen er immers wel toe leiden dat bepaalde personen vanwege hun ras of etniciteit niet zullen solliciteren en dus een beletsel vormen voor hun toegang tot de arbeidsmarkt. Dergelijke verklaringen leveren in beginsel een vermoeden op dat er sprake is van directe discriminatie. Het is aan de werkgever om dit vermoeden te weerleggen door te bewijzen dat hij het beginsel van gelijke behandeling niet heeft geschonden. Ten slotte benadrukt het Hof dat de lidstaten van de Europese Unie volgens de Richtlijn passende sancties dienen te nemen in geval van discriminatie bij werving. Deze maatregelen moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn. Het Hof suggereert in dat kader dat de rechter die de discriminatie vaststelt, aan de uitspraak voldoende bekendheid geeft, dat de werkgever wordt gelast om de discriminerende praktijk te beŽindigen of dat schadevergoeding wordt toegekend aan het orgaan dat de procedure heeft gevoerd.

Conclusie
Uit deze uitspraak wordt duidelijk dat ook publieke verklaringen die niet gericht zijn tot een bepaalde persoon, tot direct discriminerend wervingsbeleid in de zin van de Richtlijn kunnen leiden. Nadat dergelijke uitingen eenmaal zijn gedaan, is het aan de onderneming om te bewijzen dat er geen sprake was van directe discriminatie. De betreffende onderneming kan dit bijvoorbeeld doen door aan te voeren dat zij wel degelijk allochtonen in dienst heeft genomen. Het is echter uiteindelijk aan de rechter die het Hof om uitleg van de Richtlijn heeft gevraagd Ė in dit geval het Arbeidshof − om te beoordelen of hetgeen de onderneming heeft aangevoerd, toereikend is om niet van directe discriminatie uit te gaan. Indien er sprake is van directe discriminatie kan dit verschillende sancties tot gevolg hebben. Het is dus zaak voor een onderneming zich verre van discriminatie te houden. De onderneming kan immers − anders dan de directeur verklaarde − wel degelijk een probleem krijgen.

Hof van Justitie EG 10 juli 2008, JAR 2008/207

Eva Knipschild

Meer interessante en relevante jurisprudentie vindt u in Rechtspraak voor Medezeggenschap.

Bron: OR informatie, november 2008
Gerelateerde jurisprudentie:
03-10-2014 - Inzicht in sociaal plan vereist
01-08-2014 - Tijdig nietigheid ingeroepen?
25-04-2014 - Instemming bij wijziging pensioenreglement?
28-03-2014 - Koerswijziging behoeft advies
28-02-2014 - Hoe toetst OK uitleg cao-bepaling?
21-02-2014 - Terugbetalen studiekosten?
27-12-2013 - Afschaffen automatische prijscompensatie
20-12-2013 - Verbod op verrichten nevenwerkzaamheden
13-12-2013 - Wijziging arbeidstijdenregeling instemmingsplichtig
13-09-2013 - Vervangende toestemming op grond van artikel 27 lid 4 WOR
19-08-2013 - Wijziging personeelsbeoordelingssysteem en collectieve salarisverlaging niet instemmingsplichtig
05-08-2013 - Harmonisatie toeslagen instemmingsplichtig?
15-07-2013 - Toepassing van cao-norm bij uitleg sociaal plan
03-06-2013 - Regeling bij gedwongen ontslag niet nodig
20-05-2013 - Onderscheid in beloning
25-02-2013 - Status Sociaal Plan overeengekomen met or
01-10-2012 - Het begrip beloningssysteem (art. 27 WOR)
24-09-2012 - Gerechtvaardigde leeftijdsdiscriminatie?
10-09-2012 - Besluit tot toegang e-mail inbox: instemmingsplichtig
13-08-2012 - Procedurele toepassing WOR bij ondernemingsovereenkomst
30-07-2012 - Geen zwaarwegend belang
02-07-2012 - Or vordert naleving afspraak
18-06-2012 - Instemmingsplichtig: wijziging variabele beloningsregeling
23-04-2012 - Wijziging beoordelingsregeling
12-03-2012 - Or mag onderhandelen over salaris
Jurisprudentie archief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij≠blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken