verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie juli/augustus 2015
Proef-
abonnement
OR Informatie RSS feedsHome > Nieuws
Veel vragen over 'Normalisering ambtelijke rechtspositie'
vrijdag 6 april 2012
In de Tweede Kamer hebben zowel voor- als tegenstanders veel (detail)vragen gesteld over het wetsvoorstel Normalisering ambtelijke rechtspositie.

Kamerleden spraken hun zorg uit en vroegen opheldering over:

 • het uitdijend aantal uitzonderingsgevallen op de doelstelling om de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk te stellen aan de marktsector;
 • het ontstaan en voortbestaan van twee rechtspositionele regimes bij de politie, defensie en de rechterlijke macht.
Gesuggereerd wordt om de medewerkers in het openbaar onderwijs, academische ziekenhuizen en ambulancepersoneel geheel onder het initiatiefwetsvoorstel te brengen. Op deze punten vraagt de Kamer nadere toelichting en een nadere standpuntbepaling.

De Kamer wil in ieder geval weten welke andere wetgeving nog concreet aanpassing behoeft nadat het initiatiefwetsvoorstel is aangenomen en hoeveel tijd dat kost.
De te verwachten kosten en baten zijn onduidelijk. Dat baart de Kamer zorgen en men vraagt om een een beter onderbouwd inzicht.

De Kamer vraagt de minister van Binnenlandse Zaken hoe zij het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden verder gaat invullen en hoe het overeenstemmingsvereiste daarbij wordt gewaarborgd. De strekking van de bepaling dat de huidige rechtspositiereglementen van kracht blijven 'als waren het cao's', roept in dat verband vragen op.

De discussie en inbreng spitsen zich vervolgens toe op de volgende onderwerpen:

 • Het recht van de Kamer om initiatieven in te dienen (zonder de vakbonden hierbij te betrekken) en de opvatting dat de regering als werkgever de normalisering zelf had moeten oppakken. En, in het verlengde daarvan, het overeenstemmingvereiste en de Grondwet.
 • De bijzondere omstandigheid dat de overheid zowel wetgever als werkgever is en dat de overheid geen marktmechanisme kent.
 • De noodzaak om ambtenaren te beschermen tegen politieke willekeur en om de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar te borgen.
 • De vraag om hervormingen op een andere manier. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de argumenten van de Raad van State om onder meer een aantal Awb-instrumenten, zoals bezwaar en hoger beroep, af te schaffen.
 • Het geweldsmonopolie is onvoldoende motivering voor de geamendeerde uitzonderingen, bijvoorbeeld de politie. Hier is ook de bijzondere positie van defensie-personeel aan de orde, in het licht van de eigen militaire strafrechtspraak en het ontbreken van stakingsrecht.
 • Het is het verkeerde moment voor het initiatiefwetsvoorstel, in het licht van de taakstellingen en reorganisaties bij de overheid.
 • Het initiatiefwetsvoorstel lijkt sterk ingegeven door de tijdgeest. Wat is de houdbaarheid op langere termijn?
 • De inzet van andere arbeidsmarktinstrumenten om het imago van de ambtenaar te verbeteren en de doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Imagoverbetering en doorstroming bieden onvoldoende reden voor de normaliseringsoperatie.
 • De kostenbenadering: de kosten lopen in de miljoenen/miljarden door de toekenning van ontslagvergoedingen (zoals de markt nu kent). Dat terwijl de vermeende opbrengsten onduidelijk zijn en niet tegen deze kosten lijken op te wegen.
 • Ten slotte: het recente onderzoek onder jongere en oudere ambtenaren over de wenselijkheid van de normalisering van hun rechtspositie.
Toch tekent zich al een meerderheid af van 96 zetels: de fracties van VVD, CDA, D66 en Groen Links willen het initiatiefwetsvoorstel onder voorwaarden steunen.

Gelet op het grote aantal vragen dat de indieners en de minister van Binnenlandse Zaken moeten beantwoorden, zal de behandeling waarschijnlijk nog enige tijd in beslag nemen.
Gerelateerde nieuwsberichten:
07-08-2015 - Cor bezorgd om talentmanagement politie
03-08-2015 - Ambtenaar betaalt eigen loonsverhoging
27-07-2015 - Ondernemingsraad IGZ waarschuwt voor groei
23-07-2015 - Cor wil agent uit het strafbankje houden
23-07-2015 - Schoonmaakbedrijven willen personeel niet afstaan
24-06-2015 - Cor: geen begrip voor bezuinigingen Amsterdam
17-06-2015 - Bonje in strengbeveiligde bajes
26-05-2015 - 'Grote or wordt Poolse landdag'
12-05-2015 - Or Menterswolde stapt op om angstcultuur
11-05-2015 - Politiebaas kent zijn mensen
11-05-2015 - Overheid heeft belang bij sterke medezeggenschap
01-04-2015 - Kabinet komt met plannen tegen discriminatie
01-04-2015 - Kamer negeert ondernemingsraad NFI
26-03-2015 - Ambtenaar wil geld zien voor sober pensioen
24-03-2015 - Or wil spoorwegagent in de trein, niet op het water
16-03-2015 - Opstappen or verrast burgemeester Boxmeer
13-03-2015 - Or Dethon wint strijd om de bushalte
09-03-2015 - Geen roosterwijziging zonder instemming or
17-02-2015 - Ruzie om roosters voor de rechter
27-01-2015 - Or Amsterdam laat zich niet reorganiseren
21-01-2015 - Cor Veiligheidsregio eist respect
20-01-2015 - Reorganisatie politie krijgt positief advies
19-01-2015 - Cor politie wil geen zwaardere wapens
15-01-2015 - Or sleept Verkeer- en Watermanagement voor de rechter
29-10-2014 - Rotterdam moet lef tonen na reorganisatie
Nieuwsarchief
Nieuwsbief
OR-nieuws gratis per e-mail
Abonneer
OR informatie digitaal!
Elk or-lid zijn eigen exemplaar en toegang tot het archief.

Neem een abonnement op de digitale versie van OR informatie
Bekijk hier de demo
Meld je nu aan
OR Wetgeving & Actualiteitendag
3 december 2015
Leer tijdens deze dag alles over de WWZ!
Meer informatie
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015
Tekst en commentaar
WOR, Wet op de ondernemingsraden 2015Meer informatie
Nieuw in de or!
Een korte inleiding in de ondernemingsraad
Nieuw in de or!Download hier de gratis brochure
Memo plus ondernemingsraden
Compleet naslagwerk op het gebied van medezeggenschapsrecht en aanverwante terreinen.
Memo plus ondernemingsradenMeer informatie
Incompany opleidingen
Bijna al onze opleidingen kunnen ook incompany geboekt worden.
Klik hier voor meer informatie of een vrij­blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken