verberg
OR Informatie
Home Abonneren Adverteren Maatwerk & Advies Opleidingen Shop Contact
  Zoek
Inhouds-
opgave
OR informatie 2015 nummer 3
Proef-
abonnement
OR Informatie RSS feedsHome > Nieuws
Veel vragen over 'Normalisering ambtelijke rechtspositie'
vrijdag 6 april 2012
In de Tweede Kamer hebben zowel voor- als tegenstanders veel (detail)vragen gesteld over het wetsvoorstel Normalisering ambtelijke rechtspositie.

Kamerleden spraken hun zorg uit en vroegen opheldering over:

 • het uitdijend aantal uitzonderingsgevallen op de doelstelling om de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk te stellen aan de marktsector;
 • het ontstaan en voortbestaan van twee rechtspositionele regimes bij de politie, defensie en de rechterlijke macht.
Gesuggereerd wordt om de medewerkers in het openbaar onderwijs, academische ziekenhuizen en ambulancepersoneel geheel onder het initiatiefwetsvoorstel te brengen. Op deze punten vraagt de Kamer nadere toelichting en een nadere standpuntbepaling.

De Kamer wil in ieder geval weten welke andere wetgeving nog concreet aanpassing behoeft nadat het initiatiefwetsvoorstel is aangenomen en hoeveel tijd dat kost.
De te verwachten kosten en baten zijn onduidelijk. Dat baart de Kamer zorgen en men vraagt om een een beter onderbouwd inzicht.

De Kamer vraagt de minister van Binnenlandse Zaken hoe zij het arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden verder gaat invullen en hoe het overeenstemmingsvereiste daarbij wordt gewaarborgd. De strekking van de bepaling dat de huidige rechtspositiereglementen van kracht blijven 'als waren het cao's', roept in dat verband vragen op.

De discussie en inbreng spitsen zich vervolgens toe op de volgende onderwerpen:

 • Het recht van de Kamer om initiatieven in te dienen (zonder de vakbonden hierbij te betrekken) en de opvatting dat de regering als werkgever de normalisering zelf had moeten oppakken. En, in het verlengde daarvan, het overeenstemmingvereiste en de Grondwet.
 • De bijzondere omstandigheid dat de overheid zowel wetgever als werkgever is en dat de overheid geen marktmechanisme kent.
 • De noodzaak om ambtenaren te beschermen tegen politieke willekeur en om de positie van de gewetensbezwaarde ambtenaar te borgen.
 • De vraag om hervormingen op een andere manier. Bijvoorbeeld door aan te sluiten bij de argumenten van de Raad van State om onder meer een aantal Awb-instrumenten, zoals bezwaar en hoger beroep, af te schaffen.
 • Het geweldsmonopolie is onvoldoende motivering voor de geamendeerde uitzonderingen, bijvoorbeeld de politie. Hier is ook de bijzondere positie van defensie-personeel aan de orde, in het licht van de eigen militaire strafrechtspraak en het ontbreken van stakingsrecht.
 • Het is het verkeerde moment voor het initiatiefwetsvoorstel, in het licht van de taakstellingen en reorganisaties bij de overheid.
 • Het initiatiefwetsvoorstel lijkt sterk ingegeven door de tijdgeest. Wat is de houdbaarheid op langere termijn?
 • De inzet van andere arbeidsmarktinstrumenten om het imago van de ambtenaar te verbeteren en de doorstroming op de arbeidsmarkt te bevorderen.
 • Imagoverbetering en doorstroming bieden onvoldoende reden voor de normaliseringsoperatie.
 • De kostenbenadering: de kosten lopen in de miljoenen/miljarden door de toekenning van ontslagvergoedingen (zoals de markt nu kent). Dat terwijl de vermeende opbrengsten onduidelijk zijn en niet tegen deze kosten lijken op te wegen.
 • Ten slotte: het recente onderzoek onder jongere en oudere ambtenaren over de wenselijkheid van de normalisering van hun rechtspositie.
Toch tekent zich al een meerderheid af van 96 zetels: de fracties van VVD, CDA, D66 en Groen Links willen het initiatiefwetsvoorstel onder voorwaarden steunen.

Gelet op het grote aantal vragen dat de indieners en de minister van Binnenlandse Zaken moeten beantwoorden, zal de behandeling waarschijnlijk nog enige tijd in beslag nemen.
Gerelateerde nieuwsberichten:
26-03-2015 - Ambtenaar wil geld zien voor sober pensioen
24-03-2015 - Or wil spoorwegagent in de trein, niet op het water
16-03-2015 - Opstappen or verrast burgemeester Boxmeer
13-03-2015 - Or Dethon wint strijd om de bushalte
09-03-2015 - Geen roosterwijziging zonder instemming or
17-02-2015 - Ruzie om roosters voor de rechter
27-01-2015 - Or Amsterdam laat zich niet reorganiseren
21-01-2015 - Cor Veiligheidsregio eist respect
20-01-2015 - Reorganisatie politie krijgt positief advies
19-01-2015 - Cor politie wil geen zwaardere wapens
15-01-2015 - Or sleept Verkeer- en Watermanagement voor de rechter
29-10-2014 - Rotterdam moet lef tonen na reorganisatie
20-10-2014 - Or overheid heeft frisse wind nodig
25-09-2014 - Or in SW-bedrijf verdient luisterend oor
18-09-2014 - Cor akkoord met reorganisatie Amsterdam
17-09-2014 - PRINSJESDAG: Rijk werkt aan één ondernemingsraad
15-09-2014 - Cor heeft vragen over politiepak
03-09-2014 - Conflict met cor maakt Amsterdamse reorganisatie....
07-07-2014 - Or Amstelveen waarschuwt: 'rek bezuiniging is er uit'
10-06-2014 - Cor Amsterdam houdt reorganisatie tegen
28-05-2014 - Cor Amsterdam wil geen nieuwe reorganisatie
07-05-2014 - Onderzoek naar angstcultuur Stein
09-04-2014 - Jaap Uijlenbroek nieuwe hoogleraar op de Albeda Leerstoel
07-04-2014 - Or: gevangeniswezen wordt afgebroken
28-03-2014 - Amsterdam stelt reorganisatie uit
Nieuwsarchief
Nieuwsbrief
OR-nieuws gratis per e-mail

Abonneer
Maatwerk
Meer weten over onze maatwerktrainingen?

Klik hier voor meer informatie of een vrij­blijvende offerte
Vakmedianet
Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en advertenties af te stemmen op je interesses.

© Vakmedianet 2015  |   Algemene voorwaarden  |   Auteursrecht en disclaimer
Privacy statement en cookies  |   Publicatievoorwaarden
Zie ook:   PW de Gids  |   Arbo-online   |   Over duurzame inzetbaarheid   |   Over Het Nieuwe Werken